STRUKE:

Previšić, Vlatko

Previšić, Vlatko, hrvatski pedagog (Cerna kraj Županje, 20. X. 1945). Diplomirao pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1984. i doktorirao. Učitelj osnovne škole, a od 1973. zaposlen na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je bio redoviti profesor i voditelj Katedre za didaktiku; dekan fakulteta (2014–16); profesor emeritus (od 2020). Glavni urednik pedagoškoga časopisa Napredak (1988–2002) te hrvatsko-njemačkog časopisa za kulturu i znanost Smotra–Rundschau. Suradnik i urednik u leksikografskim edicijama. Dobitnik godišnje nagrade »Ivan Filipović« za unapređivanje pedagoške teorije i prakse (1989). Utemeljitelj (2002) i prvi predsjednik Hrvatskoga pedagogijskog društva. Značajnija djela: Život i rad Martina Robotića (1974), Poticanje stvaralaštva u slobodnim aktivnostima učenika (1986), Izvannastavne aktivnosti i stvaralaštvo (1987), Interkulturalni odgoj i dvojezičnost (Interkulturelle Erziehung und Zweisprachigkeit, urednik, 1992), Studij pedagogije u Hrvatskoj (koautor, 2003), Kurikulum: teorije, metodologija, sadržaj, struktura (urednik, 2007) i dr.

Citiranje:
Previšić, Vlatko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50266>.