STRUKE:

predškolski odgoj

predškolski odgoj, formativni proces u razdoblju ranoga djetinjstva, od rođenja do polaska u školu. Predškolski odgoj društveno je i kulturno uvjetovan, a odvija se u obitelji i izvan obitelji, te u ustanovama (jaslice, dječji vrtići, domovi). Osnovni su razvojni čimbenici predškol. odgoja: poticajno društv. okružje, primjerene odgojne metode i postupci, društveno-kult. čimbenici, uloga i status roditelja (obrazovni, društveni, ekonomski, kulturni) te ustroj i kurikularni pristupi u predškol. ustanovama. Predškolski odgoj odvija se u razdoblju intenzivna rasta i razvoja djeteta, a u skladu s dostignutim razvojnim osobinama i funkcijama, tjelesnim, kognitivnim, emocionalnim i društvenim. Igra, učenje i obrazovanje važne su aktivnosti predškol. odgoja, kojima se potiče razvoj društvenih i komunikacijskih vještina i govora djeteta kao dijela pripreme za njegov daljnji odgoj i obrazovanje u školi te postavljaju osnove za razvoj njegove osobnosti.

Citiranje:
predškolski odgoj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50084>.