Prebil, Žarko

Prebil, Žarko, hrvatski baletni plesač, koreograf i pedagog (Split, 8. I. 1934Rim, 12. VI. 2016). Školovao se u zagrebačkome HNK-u (M. Jovanović), gdje je bio angažiran 1951. te ubrzo postao prvi plesač. Istaknuo se u ulozi Mirka (F. Lhotka, Đavo u selu, koreografija Pia i Pino Mlakar, 1954). Godine 1955–65. bio je prvi solist Narodnoga pozorišta u Beogradu, plešući glavne uloge u klasičnim baletima. Usavršavao se u Moskvi, gdje je 1972. diplomirao na Državnom institutu za kazališnu umjetnost (GITIS). Samostalno je gostovao u svim glavnim baletnim kazalištima SSSR-a, u Oslu i Italiji. Bio je stalni suradnik Akademije plesa u Rimu. U rimskoj Operi i u Teatro di San Carlo u Napulju postavljao balete klasičnog naslijeđa. Kao koreograf gostovao je u Argentini (Teatro Colόn, Buenos Aires; Teatro Argentino, La Plata).

Citiranje:
Prebil, Žarko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50032>.