Babić, Antun

Babić, Antun, hrvatski kipar i grafičar (Bijeljina, BiH, 30. I. 1931). Završio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1958 (V. Radauš). Od 1978. predaje na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Njegovi likovi i kompozicije u glini (koju često boji) ističu se snažnim, robusnim oblicima zatvorena volumena na rubu parodije (Čiča sjedi, 1976; Baja, 1991; Čovjek, 2012). Karikaturalni pristup primjenjuje i u izradbi medalja. Svoj grafički izraz temelji na ironičnim i grotesknim prikazima te prožimanju plastičnih i linearnih elemenata. Objavio je više mapa grafike (Bestijarij, 1987); pisao o likovnoj pedagogiji i likovnim umjetnostima (Pregled povijesti umjetnosti, 1997).

Citiranje:
Babić, Antun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 21. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5000>.