STRUKE:

Pratt, John Henry

Pratt [præt], John Henry, engleski svećenik (St. Mary Woolnoth, 4. VI. 1809Ghazipur, Indija, 26. XII. 1871). Arhiđakon u Calcutti. Objasnio je 1855. neslaganja u mjerenim otklonima viska od vertikale koja su se pokazala pri geodetskom premjeru Indije sredinom XIX. stoljeća. To je bio prvi rad o učincima planinskih masiva na otklon od vertikale. Poopćujući svoju teoriju, pretpostavio je da uzdignutiji Zemljini dijelovi imaju prosječno manju gustoću, što uzrokuje jednak tlak u dubini Zemljine izostatske plohe (na dubini od 200 km). Time se objašnjava izmjereni manji priklon viska zbog gravitacije planinskih masiva od proračunatoga, odnosno odstupanje Zemljina referentnog elipsoida od cijeloga središnjeg indijskog meridijana. (→ izostazija)

Citiranje:
Pratt, John Henry. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49977>.