Požeška kotlina

Požeška kotlina, udolina u Slavoniji; obuhvaća 977 km². Obrubljena je nižim planinama: Psunjem (985 m), Papukom (954 m), Ravnom gorom (854 m), Krndijom (792 m), Požeškom gorom (618 m) i Diljem (Dilj-gora; 471 m). Dolinom Orljave, između Požeške gore i Dilja, spojena je s Posavinom. Dno je kotline na približno 170 m apsolutne visine. Kontinentalna klima. Srednja zimska (siječanj) temperatura –1 °C, ljetna (srpanj) 21 °C. Godišnja količina oborina od 800 mm u kotlini do 1000 mm na rubnim planinama. S okolnih planina u kotlinu se slijevaju mnogobrojni vodotoci (Londža, Orljavica, Kutjevačka rijeka i dr.), pritoci Orljave. Oko 50% površine zauzimaju oranice, a 40% šume. Rašireni su vinogradi i voćnjaci te duhan; stočarstvo (govedo, svinja). Kotlinom vodi željeznička pruga Našice–Batrina (jedna od spojnica podravske i posavske željezničke pruge) s odvojkom za Požegu i Veliku; gusta cestovna mreža. Najveće naselje Požega (20 943 st., 2001); ostala značajnija naselja: Pleternica (3739 st.), Kutjevo (2826 st.), Velika (2084 st.) i dr.

Citiranje:
Požeška kotlina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49903>.