TRAŽI DALJE:
STRUKE:

portfelj

portfelj (francuski portefeuille).

1. Lisnica; mapa za spise.

2. U politici, ministarski resor, organ uprave, ministarstvo, na čelu kojega je ministar, preko kojega država upravlja javnim poslovima. Osnovni su portfelji, zajednički svim modernim državama: unutarnji i vanjski poslovi, obrana (vojska) i financije (državna riznica). Povećanjem funkcija države i njezinim sve većim utjecajem na društv. odnose, došlo je do širenja resora (portfelja) i povećanja njihova broja. U pojedinim državama postoje tzv. ministri bez portfelja, odn. ministri koji nemaju svoj portfelj, koji ne vode poseban resor, posebno ministarstvo.

3. U ekonomiji, portfelj ili portfolio, skup financ. sredstava koje neki pojedinac ili poduzeće posjeduje. Može se sastojati od novca (u gotovini, na depozitima po viđenju, na oročenim depozitima, i dr.) i od vrijednosnih papira (dionice, obveznice, ostali vrijednosni papiri). Diversifikacija portfelja ulaganje je novca u različite vrijednosne papire, za razliku od ulaganja u samo jedan vrijednosni papir (npr. državne obveznice), što se čini radi diversifikacije rizika uspješnosti pojedinih investicija.

Citiranje:
portfelj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49584>.