pontonski most

ilustracija
PONTONSKI MOST
ilustracija1ilustracija2

pontonski most, privremeni most sastavljen od niza usidrenih pontona. Pontoni mogu biti međusobno zglobno povezani, ili razmaknuti, a prostor između njih može biti premošten rasponskim sklopovima. Dio pontonskoga mosta može biti tako uređen da se može otvoriti radi prolaska brodova. Promet se po pontonskome mostu odvija znatno sporije, a i udobnost je prijelaza manja. U novije doba grade se i trajni plutajući mostovi s armiranobetonskim komorama. U Hrvatskoj je 1993. izgrađen u Novskom ždrilu privremeni pontonski most u zamjenu za most porušen u Domovinskom ratu.

U vojništvu pontonski most ponajprije služi za nasilan prijelaz rijeke. Klasična mosna konstrukcija na pontonima ima donji dio, koji čine pontoni, te gornji dio, koji čine nosači spojeni sponama, na koje se stavlja drveni kolnik. Transportira se na teretnim vozilima s prikolicom, istovaruje s pomoću dizalice, a mosni članci (plovni i krajnji) koji leže na pontonima sklapaju se na rijeci, voze remorkerima i spajaju u most. Postava takva mosta razmjerno je dugotrajna pa je njihova voj. primjena u stagnaciji. Mehanizirani pontonski most sastoji se od pontona u obliku šupljih ploča, smještenih na vozilima opremljenima uređajem za njihovo spuštanje u vodu i izvlačenje iz nje. Amfibijski pontonski most sastoji se od niza međusobno spojenih amfibijskih vozila s uređenim gornjim strojem mosta na njima. Prednost je mehaniziranih i amfibijskih pontonskih mostova u pokretljivosti i brzini uspostavljanja prijelaza, čime zadovoljavaju potrebe suvremenih vojski. Vojnici pripadnici inženjerskih postrojba koji grade pontonske mostove, uređuju i održavaju prijelaze preko vodenih zaprjeka nazivaju se pontonirima.

Citiranje:
pontonski most. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49434>.