STRUKE:

Poljak, Vladimir

Poljak, Vladimir, hrvatski pedagog (Vukovo Selo kraj Zaprešića, 11. XII. 1920Novi Marof, 24. X. 1998). Diplomirao pedagogiju i psihologiju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1958. disertacijom Didaktički principi cjelovitosti nastave. Radio kao učitelj u osnovnoj školi i nastavnik u srednjoj učiteljskoj školi (Knin i Zadar); od 1953. predavao na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 1972–85. redoviti profesor didaktike i metodike. U svojem se stručnom, znanstvenom i nastavnom radu bavio ponajprije didaktikom i metodikom prirodnih znanosti. Objavio je velik broj stručnih i znanstvenih radova te 25 knjiga, prevedenih na desetak stranih jezika. Djelovao u stručnim udrugama, osobito u Hrvatskome pedagoško-književnome zboru, kojega je bio predsjednik (1966–67). Glavni urednik časopisa Pedagoški rad (1960–74). Dobitnik državne nagrade »Ivan Filipović« za životno djelo (1980). Djela: Planiranje u nastavi (1963), Didaktičke teme (1966), Dinamičnost nastave (1967), Praktični radovi u školi (1968), Didaktika (11 izdanja od 1970), Nastavni sistemi (1977), Didaktičko oblikovanje udžbenika i priručnika (1980), Didaktičke inovacije i pedagoška reforma škole (1984), Stvaralaštvo i škola (1987) i dr.

Citiranje:
Poljak, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49307>.