STRUKE:

Poldrugač, Vlasta

Poldrugač, Vlasta, hrvatska pedagoginja (Banja Luka, BiH, 1. V. 1929Zagreb, 10. IV. 2008). Diplomirala pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1952. Radila na Učiteljskoj školi u Petrinji (1952–54) te na I. učiteljskoj školi, odnosno X. gimnaziji pedagoškoga smjera u Zagrebu (1954–68). Od 1968. do 1990. na Visokoj defektološkoj školi, odnosno Fakultetu za defektologiju u Zagrebu, od 1976. u zvanju višega predavača. Posebno se bavila radom s djecom i mladeži s poremećajima u ponašanju. Značajan je njezin doprinos u razvoju i oblikovanju studija za stručnjake s toga područja, kao i općenit doprinos razvoju Fakulteta za defektologiju.

Citiranje:
Poldrugač, Vlasta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49095>.