Podkovac, Zvonimir

Podkovac, Zvonimir, hrvatski baletni plesač i publicist (Brod na Savi, danas Slavonski Brod, 2. III. 1926). Školovao se kod M. Froman, A. Roje i O. Harmoša te M. Jovanovića u Zagrebu, gdje je 1945. bio angažiran u HNK-u. Istaknuo se kao Crnac u Šeherezadi (N. A. Rimski-Korsakov, 1946) i Benvoglio u Romeu i Juliji (S. S. Prokofjev, 1946) u koreografiji M. Froman te kao Marko u Ohridskoj legendi (S. Hristić, 1949) u koreografiji A. Roje i O. Harmoša i dr. God. 1953. otišao je u Pariz, gdje je bio angažiran u trupi Grand Ballet du Marquis de Cuevas. Napustivši karijeru plesača, radio u Muzeju moderne umjetnosti Georges Pompidou. Preveo je i u vlastitoj nakladi objavio knjige o A. Pavlovoj i C. Grisi, a s Majom Đurinović objavio monografiju Mia Čorak Slavenska (2004).

Citiranje:
Podkovac, Zvonimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48911>.