TRAŽI DALJE:
STRUKE:

plutokracija

plutokracija (grč. πλοῦτoς: bogatstvo + -kracija), politički poredak u kojem vladaju bogati. Pojavljivala se u svim društvenim poretcima: robovlasničkom, feudalnom i kapitalističkom. Sve do kraja XIX. st. u nekim se državama prakticirao pravno–politički sustav koji se temeljio na imovinskom cenzusu, tj. koji je jamčio samo imućnima izborna i druga politička prava. Plutokratske tendencije postoje i u suvremenim demokratskim državama, a očituju se u utjecaju financijskog kapitala na oblikovanje državne politike.

Citiranje:
plutokracija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48827>.