TRAŽI DALJE:
STRUKE:

pilot

pilot (franc. pilote < tal. piloto ili pilota < lat. pilota ili pedota < biz. grč. πηδώτης: koji upravlja, prema grč. πηδόν: veslo).

1. U zrakoplovstvu, stručna, odgovarajuće školovana, osposobljena i ovlaštena osoba koja upravlja letjelicom.

2. U građevinarstvu, konstrukcijski element nalik ukopanomu stupu, kojim se omogućuje temeljenje građevine na slabo nosivu tlu; naziva se i šip. Od najstarijih su se vremena piloti upotrebljavali za prijenos opterećenja kroz meke i rahle slojeve tla do čvršćih slojeva ili do stijenske podloge. Isprva su bili drveni, a danas se izrađuju od trajnijeg i čvršćeg armiranog i prednapetoga betona ili čelika. Prema načinu izvedbe, razlikuju se piloti koji se već gotovi zabijaju u tlo i piloti koji se betoniraju u prethodno iskopanoj rupi u tlu.

3. U pomorstvu → peljar

Citiranje:
pilot. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48260>.