TRAŽI DALJE:
STRUKE:

avatar

avatar (sanskrt. avatāra: silazak).

1. U hinduizmu, utjelovljenje božanstva na zemlji (u liku čovjeka ili životinje). Naziv se odnosi osobito na 10 inkarnacija boga Višnua.

2. U informatici i komunikacijama, grafika, slika ili tekstovni opis kojim korisnik predstavlja samoga sebe na mrežnim forumima, igrama, u prividnoj stvarnosti i dr. (→ virtualna stvarnost)

Citiranje:
avatar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4818>.