STRUKE:

Pfister, Albrecht

Pfister [pfi'stəɹ], Albrecht, njemački tiskar (Mainz, oko 1420Bamberg, oko 1466). Od 1460. tiskar u Bambergu. Tiskao 1461. zbirku Ezopovih basni s komentarima, Dragi kamen (Der Edelstein) Ulricha Bonera, prvu ilustriranu knjigu na narodnom, njemačkom jeziku, velike dekorativne vrijednosti. Između 1460–64. objavio 9 naslova, uglavnom na njemačkom jeziku: Četiri priče (Vier Historien, priče iz Staroga zavjeta), Biblia Pauperum na njemačkom i latinskome, Belial Jacobusa de Therama i dr.; oko 1470. tiskao moralističko djelo Češki orač (Der Ackermann aus Böhmen) Johanna von Tepla. Pripisuje mu se i tiskanje Biblije u dva stupca i 36 redaka, nazvane i Bamberška Biblija (oko 1460). Sva su njegova tiskarska djela ilustrirana drvorezima; pretpostavlja se da je bio učenik J. Gutenberga.

Citiranje:
Pfister, Albrecht. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48059>.