TRAŽI DALJE:
STRUKE:

perpera

perpera (srednjovjekovni grčki πέρπυρα: novčići, prema grčkom ὑπέρπυρος: jako užaren, sjajan), opći naziv za bizantski i mlet. zlatni novac (perperus aureus). U Bizantskom Carstvu 1 perpera vrijedila je 40 srebrnih denara. U razdoblju od XVII. do XIX. st. postala je obračunska jedinica za srebrni novac (1 perpera iznosila je 12 srebrnih denara) kojoj se vrijednost s vremenom smanjivala. Izraz Yperperus de Ragusio označavao je dubrovačku perperu. Ona je u Dubrovniku od 1243. bila računski novac i po odredbama Dubrovačkoga statuta iz 1272., 1 perpera vrijedila je 12 dubrovačkih denara, dinarića ili 120 miliarensa. Kao efektivni srebrni novac perpera se kovala u Dubrovniku u razdobljima od 1683–1709., 1723–50. i 1801–03. Masa joj je iznosila oko 6 grama, a finoća oko 600/1000. Na aversu je imala lik sv. Vlaha, dubrovačkoga patrona, s inicijalima SB (SANCTUS BLASIUS) i kraticom PROT REIP RHAGVSINE (PROTECTOR REI PUBLICAE RAGUSINAE), te godinu kovanja, a na reversu lik Isusa Krista i natpis SALVS TVTA.

Citiranje:
perpera. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47715>.