TRAŽI DALJE:
STRUKE:

autocefalan

autocefalan ili autokefalan (lat. iz biz. grč. αὐτοϰέφαλος), neovisan, samostalan, samoupravan. Riječ se upotrebljava u crkvenoj povijesti i crkvenome pravu; autocefalne pravoslavne crkve imaju svoju crkvenu suverenost (čiji je nositelj episkopat), neovisne su o carigradskom patrijarhu ili bilo kojoj drugoj crkvenoj organizaciji, a rukopoloženje (hirotoniju) izvode episkopi te Crkve. U povijesti istočnoeuropskih narodâ borba za crkvenu autonomiju, autocefaliju i vlastitu patrijaršiju često je tekla uporedo s borbom za postizanje nacionalne neovisnosti i stvaranje nacionalne države.

Citiranje:
autocefalan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4712>.