STRUKE:

autarhija

autarhija (grč. αὐταρχία: samovlast, samodrštvo), upravljanje samim sobom, samovlada, samodrštvo; oblik vladavine u kojem je vrhovna vlast u rukama pojedinca, samodršca (autarha).

autarhija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4700>.