TRAŽI DALJE:
STRUKE:

parapitek

parapitek (para- + grč. πίϑηϰος: majmun), oblik oligocenskih primata (→ majmuni) iz nadpor. Parapithecoidea. Većina nalaza te skupine potječe s lokaliteta Fayum u Egiptu. Primjerci su bili teški uglavnom između 1 i 3 kg i prilagođeni prehrani voćem ili lišćem. Najbolje poznati nalazi te skupine pripadaju rodu Apidium.

Citiranje:
parapitek. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46646>.