Palma, Ricardo

Palma [pa'~], Ricardo, peruanski pisac (Lima, 7. II. 1833Miraflores kraj Lime, 6. X. 1919). Pripovjedač, esejist i pjesnik. Stvorio kratku proznu vrstu tradición (predaja), te objavio 10 knjiga Peruanskih predaja (Tradiciones peruanas, 1872–1910), kratkih prizora iz života kolonijalnoga Perua s elementima legendi i fantastike, ali i s udjelom satiričnoga tona pikarske tradicije. Knjigom ogleda Bohema mojega doba (La Bohemia de mi tiempo, 1887) uključio se u ondašnje žučne rasprave o posljedicama utjecaja liberalizma na gospodarstvo i društvene vrijednosti hispanske Amerike. U Leksikografskim listićima (Papeletas lexicográficas, 1903) obradio je 2700 riječi kojih nema u normativnim rječnicima. U Analima inkvizicije u Limi (Anales de la Inquisición de Lima, 1863) i Analima grada Cuzca (Anales del Cuzco, 1901) obradio je vrijednu povijesnu građu. Objavio je i knjigu putopisa po Španjolskoj, dvije knjige pisama i nekoliko zbirki pjesama.

Citiranje:
Palma, Ricardo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46302>.