STRUKE:

Palisca, Claude V.

Palisca [pəli'skə], Claude V., američki muzikolog (Rijeka, 24. XI. 1921New Haven, 11. I. 2001). Kao dijete s roditeljima iselio u SAD. Studirao je glazbu u Queens Collegeu (New York), a kompoziciju i muzikologiju na Harvardovu sveučilištu (doktorirao 1954). Djelovao je kao sveučilišni profesor na sveučilištima Illinois (1953–59) i Yale (1959–92). Gostovao je kao predavač na sveučilištima u Berkeleyu, Princetonu, Michiganu, zapadnoj Australiji, Zagrebu, Granadi i Barceloni. Obavljao je visoke dužnosti u Američkome i Međunarodnom muzikološkom društvu. Palisca je bio jedan od vodećih američkih muzikologa druge polovice XX. stoljeća i vrhunski svjetski stručnjak za razdoblje kasne renesanse i baroka. Objavio je niz znanstvenih rasprava i knjiga, među kojima se ističu Barokna glazba (Baroque Music, 1968., ³1991) i Humanizam u talijanskoj renesansnoj glazbenoj misli (Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, 1985).

Citiranje:
Palisca, Claude V.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 8. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46282>.