TRAŽI DALJE:
STRUKE:

palindrom

palindrom (prema grč. παλίνδρομος: koji natrag trči), antički naziv za izreku, riječ, dio teksta, rečenicu ili stih koji čitani od početka prema kraju ili obrnuto glase jednako (kisik; ratar; potop; Perica reže raci rep; u Rimu umiru; sir ima miris). – U enigmatici palindrom je zagonetka na toj osnovi, a uveo ga je njemački pjesnik i dramatičar Th. Körner. Među najstarije palindrome ubrajaju se oni rimskog pjesnika Vergilija, a najglasovitija je tzv. formula sator na latinskome, u obliku magičnoga kvadrata:

S
A
T
O
R
A
R
E
P
O
T
E
N
E
T
O
P
E
R
A
R
O
T
A
S

Jedan je od mogućih prijevoda toga kvadrata Sijač Arepo s mukom drži kola. Pjesme u obliku palindroma pisali su S. Mallarmé, V. J. Brjusov, V. Hljebnikov, P. Preradović, D. Oraić-Tolić i dr. – Nepravilan palindrom naziva se u enigmatici palindromoid, a to je riječ ili rečenica koja čitana od početka prema kraju ima jedno značenje, a obrnuto drugo (nosila – Alison; radna skela – Aleksandar).

Citiranje:
palindrom. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46274>.