Padjen, Juraj

Padjen, Juraj, hrvatski ekonomist (Rakovica, 1. I. 1925Zagreb, 27. XII. 2012). Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1949., a doktorirao 1965. na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. God. 1949–61. novinar na Radio Zagrebu; 1961–96. zaposlen u Ekonomskom institutu u Zagrebu, od 1978. znanstveni savjetnik. Predavao ekonomiku prometa na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu (1971–83). Objavio je nekoliko monografija te veći broj znanstvenih i stručnih članaka iz područja prostorne ekonomike i ekonomike prometa. Dobitnik Nagrade za znanstvenoistraživački rad »Bartol Kašić« (1993). Djela: Istra i njeno povezivanje sa zaleđem (1968), Osnove prometnog planiranja (1986), Prometna politika (1996), Prometna politika Hrvatske (2003) i dr.

Padjen, Juraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46089>.