STRUKE:

inercijske oscilacije

inercijske oscilacije, horizontalno gibanje velikih masa u atmosferi i moru pod utjecajem Coriolisove sile, u smjeru kazaljke na satu na Sjevernoj hemisferi, u suprotnom smjeru na Južnoj hemisferi. Budući da se pri tom gibanju ne mijenja orijentacija zračnih i vodenih masa, sve čestice opisuju kružne putanje istoga polumjera u horizontalnoj ravnini. Period gibanja iznosi 12 h/sin φ, gdje je φ geografska širina. Inercijalne oscilacije nisu osobito važne za atmosfersku dinamiku, ali znatno utječu na varijabilnost struja u oceanima i u manjim morima kao što je Jadransko (gdje im period iznosi oko 17 h).

Citiranje:
inercijske oscilacije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45646>.