TRAŽI DALJE:
STRUKE:

obradba teksta

obradba teksta, unos, oblikovanje, prikaz i ispis teksta s pomoću računala. Danas jedna od najraširenijih primjena računala. Unos teksta obuhvaća utipkavanje teksta, ispravljanje pogrješaka, kopiranje, premještanje, umetanje i brisanje dijelova teksta te njihovo pretraživanje i zamjenu. Tekst se unosi znak po znak s pomoću tipkovnice i pritom prati na zaslonu monitora, a jednom unesen u računalo jednostavno se može mijenjati, te trajno pohraniti u vanj. spremnik u obliku datoteke; time je znatno olakšan kako sam upis, tako i kreativno pisanje. Pošto je konačni sadržaj teksta utvrđen, oblikuje se njegov konačni izgled. Oblikovanje se sastoji od odabira → pisma, tj. izgleda, stila i veličine slova, oblikovanja odjeljaka (uvlačenje prvoga retka, razmak između redaka, poravnanje rubova i sl.), ili pak cijelih stranica teksta (veličina i orijentacija stranice, margine i dr.).

Obradba teksta danas se provodi s pomoću specijaliziranih programa; od njih su jedni (uređivač teksta, engl. text editor) ograničeni samo na upis i pregledavanje neuređenoga teksta, dolaze zajedno s operativnim sustavom i ugl. služe za unošenje ispravaka u konfiguracijske datoteke operativnoga sustava računala, pisanje programa, hipertekstovnih sadržaja (→ hipertekst) i dr. Oni drugi (engl. word processor) obično dolaze u sklopu programskih paketa za uredsko poslovanje, a osim upisa omogućuju različite, pa i vrlo napredne mogućnosti uređivanja i rada s tekstom, npr. umetanje crteža i slika u tekst, oblikovanje tablica, automatsko ispravljanje pravopisnih i gramatičkih pogrješaka, pronalaženje sinonima, umetanje gotovih, unaprijed pripremljenih tekstova. Razvoj tih programa započeo je 1976. programskim sustavom WordStar. God. 1983. razvijen je program Microsoft Word for Windows, koji je unio nov koncept rada, tj. ono što se vidi na zaslonu može se dobiti i otisnuto (WYSIWYG, akr. od engl. What You See Is What You Get), a do danas je njegova inačica ostala najviše korišteni programski sustav uopće. Ipak, ti su programi prikladni za izradbu manjih dokumenata, dok se za prijelom i grafičku pripremu teksta za tisak rabe posebni programi. Obradba teksta u širem smislu obuhvaća i sažimanje teksta na različite načine te zakrivanje (šifriranje) teksta, kao i automatske preoblike teksta.

Citiranje:
obradba teksta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44608>.