STRUKE:

niz

niz, književnoteorijski pojam uveden u objašnjavanje književnih djela i povijesti književnosti polovicom 1920-ih, kada je u školi ruskoga formalizma funkcionalna koncepcija zamijenila organsku. Nizovi označavaju žanrovske, književne ili izvanknjiževne skupine faktora unutar kojih i među kojima se ustanovljuju odnosi isključivanja, dominacije i osporavanja. Budući da samo posreduju između faktora i funkcionalnih sklopova, nizovi nisu kontinuirane i konstantne, nego promjenljive i razlikovne veličine. Oni razgrađuju sklad i kontinuitet u ime borbe i diskontinuiteta među sastavnicama različitih sustava. Tako npr. francuski povjesničar ideja M. Foucault (Arheologija znanja, 1969) tumači periodizacijsku jedinicu arhiva ili formacije kao krovni niz sukobljenih nizova. No i takav pojam niza podrazumijeva čvrstu poziciju opisivača, koju će poststrukturalizam problematizirati.

niz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 1.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43934>.