STRUKE:

Nežić, Dragutin

Nežić, Dragutin, porečko-pulski biskup i teolog (Donja Reka kraj Jastrebarskoga, 28. I. 1908Pula, 30. I. 1995). Školovao se u Karlovcu i Zagrebu; teologiju doktorirao u Rimu; za svećenika zaređen 1930. Apostolski administrator za hrvatski i slovenski dio Tršćansko-koparske (1947) te Porečke i pulske biskupije (1949), potom porečki i pulski biskup (1950); pridonio da sva područja hrvatskoga dijela Istre postanu jedna biskupija (1977). Kao sudionik II. vatikanskoga koncila bio savjetnik Komisije za apostolat laika. Osnovao redovničku zajednicu Župske sestre (1966). Objavio niz članaka i studija iz teologije i crkvene povijesti; koautor Leksikona ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (1979).

Citiranje:
Nežić, Dragutin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43675>.