TRAŽI DALJE:
STRUKE:

mutagen

mutagen (muta[cija] + -gen), tvar koja potiče mutagenezu. Mutagen uzrokuje promjenu ili oštećenje u molekuli DNA, što dovodi do promjene kodirajućega slijeda nukleotida. Time se mijenja funkcija gena te svojstvo koje je tim genom određeno. U mutagene se ubrajaju mnogobrojni kemijski (npr. alkaloidi, peroksidi, formaldehid) i fizikalni čimbenici (npr. ionizirajuće i ultraljubičasto zračenje). Mutagena svojstva tih čimbenika u pravilu se utvrđuju testovima na mutagenost. Oni se provode na mikroorganizmima, koji su razmjerno pouzdani i jeftini test-organizmi. Osnovni je uvjet valjanosti testa dobivanje nedvojbenoga pozitivnog odgovora o postojanju povećane učestalosti mutacija. Rezultati se odnose isključivo na testirani sustav i predstavljaju samo orijentacijsku potvrdu da je testirani čimbenik mutagen. Procjena ljudskoga (populacijskoga) rizika izloženosti mutagenima provodi se dokazivanjem mutacija tjelesnih i spolnih stanica. (→ kancerogene tvari)

Citiranje:
mutagen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42588>.