STRUKE:

Musulin, Stjepan

Musulin, Stjepan, hrvatski jezikoslovac (Srijemska Mitrovica, Vojvodina, 16. VII. 1885Zagreb, 19. I. 1969). Studirao je slavensku filologiju u Krakovu, Pragu i Zagrebu. Bio je gimnazijski profesor i ravnatelj, lektor češkog jezika, prosvjetni inspektor. Umirovljen 1941. JAZU mu je 1947. povjerila nastavak rada na Akademijinu Rječniku. Bio je njegovim urednikom i obrađivačem do smrti. Pisao je o radu na Rječniku i o povijesti leksikografije (Hrvatska i srpska leksikografija, u časopisu Filologija, 1959) te o povijesti hrvatskoga školstva. Srednjoškolske su mu gramatike hrvatskog jezika izišle u više od 20 izdanja. Prevodio je s češkoga i poljskoga te napisao Češku gramatiku i uputu za trgovačko dopisivanje (1924). Pravi član JAZU od 1953.

Citiranje:
Musulin, Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42572>.