Münster, Sebastian

Münster [my'nstəɹ], Sebastian, njemački hebraist, kozmograf i kartograf (Ingelheim na Rajni, 20. I. 1488Basel, 26. V. 1552). Profesor hebraistike na Sveučilištu u Heidelbergu (1524–27) i Baselu (1529), gdje je bio rektor 1547–48. Uredio i izdao dvosveščanu Bibliju (Biblia Hebraica, 1536) na hebrejskom i latinskom. Geografska i kartografska znanja svojega doba skupio je u kapitalnom djelu Kozmografija (Cosmographia), objavljenom 1544 (471 drvorez i 26 karata). U izdanjima do 1550. djelo je znatno obogaćeno drvorezima (900) i kartama (40). Hrvatska je prikazana na karti Ilirika (Descriptio Totius Illyridis) i na drvoreznoj karti Ugarske (Landtafel des Ungerlandes, Polande, Russen…), za koju se ne zna potječe li iz Kozmografije ili iz Münsterova izdanja Ptolemejeve Geografije iz 1540.

Citiranje:
Münster, Sebastian. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42448>.