STRUKE:

Mrkonjić, Anđelko

Mrkonjić, Anđelko, hrvatski pedagog (Slivno kraj Imotskoga, 2. VIII. 1946). Diplomirao biologiju i kemiju na Pedagoškoj akademiji u Splitu, a zatim industrijsku pedagogiju na Sveučilištu u Rijeci, doktorirao 1988. na Filozofskome fakultetu u Sarajevu. Radio kao nastavnik i domski odgojitelj, te profesor Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru. U stručnome radu usmjeren na andragoške probleme obrazovanja, stručne službe u školama i ustroj srednjih škola. Dobio nagradu »Ivan Filipović« (1994). Glavna djela: Racionalizacija obrazovanja građevinskih kadrova (1985), Činioci kvalitete srednjeg obrazovanja (1989), Mogući pravci promjena u srednjoj školi (1995), Pedagoška služba u suvremenoj školi (2003).

Citiranje:
Mrkonjić, Anđelko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42238>.