Mojsejev, Igor Aleksandrovič

Mojsejev (Moiseev) [mais’e'if], Igor (Igor’) Aleksandrovič, ruski baletni plesač i koreograf (Kijev, 21. I. 1906Moskva, 2. XI. 2007). Školovao se kod A. Gorskoga u Boljšoj baletu, gdje je bio angažiran 1924–39. Istaknuo se glavnom ulogom u baletu Lijepi Josip (S. N. Vasiljenko, 1925). Godine 1930. koreografirao je Nogometaše (V. Oranski), u kojima je iskazao talent za komiku, potom Salambo (A. Arends, 1932) te Tri debeljka (V. Oranski, 1935). Od 1936. vodio je Koreografski odjel narodne umjetnosti pri Boljšoj teatru, a 1937. osnovao Državni ansambl narodnih plesova SSSR-a, koji je stekao međunarodno priznanje.

Citiranje:
Mojsejev, Igor Aleksandrovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41549>.