STRUKE:

Mobil Corporation

Mobil Corporation [mọu'bəl kɔ:rpərẹi'šən], američka holdinška kompanija sa sjedištem u Fairfaxu, čija je osnovna djelatnost naftna industrija te sve više kemijska industrija i energetika. Nastala je 1931. spajanjem Vacuum Oil Company, osn. 1866 (1882. postala je dio Standard Oil Trusta), i Standard Oil Company of New York (Socony), nakon odluke Vrhovnog suda SAD-a o razbijanju monopola Standard Oil Trusta. Prvotno ime Socony-Vacuum Corporation 1934. mijenja u Socony-Vacuum Oil Company, 1955. u Socony Mobil Oil Company, a 1966. u Mobil Oil Company. Glavninu proizvodnje kompanija ostvaruje u Meksičkom zaljevu, Kaliforniji, na Atlantskoj obali, Aljasci i u Sjevernome moru, te u Saudijskoj Arabiji. Od 1999. djeluje u sastavu kompanije Exxon Mobil.

Citiranje:
Mobil Corporation. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 19. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41422>.