STRUKE:

Mišković, Milorad

Mišković (Miskovitch), Milorad, srpsko-francuski baletni plesač, koreograf i pedagog (Valjevo, 26. III. 1928Nice, Francuska, 21. VI. 2013). Školovao se kod Nine Kirsanove u Beogradu, gdje je i angažiran 1945. u Narodnom pozorištu. U Parizu nastavio školovanje kod O. Preobraženske i B. Kniaseffa, a već 1947. bio je angažiran u trupi Ballets des Champs-Élysées. Kao solist plesao je u gotovo svim velikim trupama, bio je partner Y. Chauviré, J. Charrat i A. Markove. Istaknuo se u bijelim baletima i u suvremenim koreografijama M. Béjarta, M. Šparembleka, J. Charrat, D. Parlića i dr. Godine 1956. osnovao je vlastitu trupu, koja se poslije spojila s trupom J. Charrat te gostovala u Europi i Americi. U Zagrebu se istaknuo ulogom Romea (S. S. Prokofjev, Romeo i Julija), u koreografiji D. Parlića (1964). Značajnije koreografije: Prometejeva bića (L. van Beethoven, 1970), Borba Tankreda i Klorinde / Combattimento di Tancredi e Clorinda (C. Monteverdi, 1971., za Dubrovački ljetni festival), O istini / De veritate (S. Šulek, 1977., za zagrebački HNK) i dr. Bio je predsjednik Međunarodnoga savjeta za ples pri UNESCO-u od 1989.

Citiranje:
Mišković, Milorad. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41231>.