Artusi, Giovanni Maria

Artusi [artu:'zi], Giovanni Maria, talijanski ranobarokni glazbeni teoretičar i skladatelj (Bologna, oko 1540Bologna, 18. VIII. 1613). Bio je Zarlinov učenik, potom od 1562. djelovao u Bologni. Najvažnija mu je glazbenoteorijska djelatnost. Jedan od najljućih protivnika Monteverdijeva modernizma i novoga ranobaroknog stila, zalagao se protiv osjetilnoga u korist spekulativnoga pristupa glazbi. U nizu teorijskih spisa ističe se poznato djelo Artusi, ili O nesavršenostima suvremene glazbe (L’Artusi, ovvero Delle imperfettioni della moderna musica, I–II, 1600–03).

Citiranje:
Artusi, Giovanni Maria. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4091>.