STRUKE:

Mikloušić, Tomaš

Mikloušić, Tomaš (Tomo), hrvatski pučki pisac (Jastrebarsko, 27. X. 1767Jastrebarsko, 7. I. 1833). Bogosloviju završio u Pešti 1790. Bio je kapelan, gimnazijski profesor u Zagrebu, župnik u Stenjevcu i Jastrebarskome. Jedan je od hrvatskih pisaca koji su utirali put hrvatskomu narodnomu preporodu i jedan od posljednjih zagovornika kajkavskoga narječja kao književnog jezika. Pisao je nabožne knjige, školski latinsko-hrvatski konverzacijski rječnik i gramatiku, spise o gospodarstvu i kućnim lijekovima, prigodnice na latinskom i hrvatskom, skupljao usmene pjesme i poslovice te podatke iz političke i kulturne hrvatske povijesti. Godine 1819. izdao je Stoletni kalendar iliti Dnevnik stoletni horvatski do leta 1901 kažuči, u kojem je naveo sve narodne nazive mjeseci te prihvatio tada rašireno mišljenje da se vrijeme ponavlja svakih sedam godina, što je osnova astrometeorološkoga proricanja vremena; njegov je rad ostavio traga na kajkavskim kalendarima do najnovijih. U sjemenišnome kazalištu na Kaptolu prikazan je 1791. njegov Imenoslavnik iliti Rečno-pesmen igrokaz na dužne zahvalnosti zadavek i istinski luk raduvanja…, a izdao je više izvornih i prevedenih kajkavskih dramskih tekstova, među ostalim i Matijaša grabancijaša dijaka i Diogeneša T. Brezovačkoga. Glavno mu je djelo Izbor dugovanj vsakoverstneh za hasen i razveselenje služečeh (1821), podijeljen u četiri dijela (Od početka naroda slovinskoga i njegovih ladavcev; Od slovarnic, piscev i knjig orsaga horvatskoga; Od gospodarstva i domačeh protimbih; Prirečja horvatska, mudri zgovori, popevke i glasovite stvari), svojevrsni enciklopedijski zbornik, prepun znanja iz različitih područja, iz povijesti, književnosti, gospodarstva, folklora. Mikloušićevo djelo jedno je od izvorišta Krležina kajkavskog opusa.

Citiranje:
Mikloušić, Tomaš. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40717>.