STRUKE:

Arsenije Autorijan

Arsenije Autorijan (grčki Ἀρσένιος Αὐτωρειανός, Arsénios Autōreianós, latinizirano Arsenius Autorianus), carigradski patrijarh (Carigrad, oko 1200otok Prokonez, danas Marmara, Turska, ? 1273). Patrijarh u Niceji od 1255; nakon smrti Teodora II. Laskarisa (1258) tutor njegovu sinu Ivanu IV. God. 1260. povukao se u manastir, a 1261. ponovno je postavljen za patrijarha u oslobođenom Carigradu. Kada je car Mihael VIII. Paleolog oslijepio i protjerao Ivana IV., Arsenije je bacio na Mihaela anatemu, zbog čega je skinut s patrijaršijske stolice i prognan 1266. Njegovi pristaše, nazvani arseniti, povezani s ostalim protivnicima dinastije Paleologa, suprotstavljali su se do 1315. bizantskoj državnoj i crkvenoj upravi.

Citiranje:
Arsenije Autorijan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4004>.