Mecarenc, Misak

Mecarenc [~re'nc], Misak (Missak Medzarents, pravo prezime Mecaturjan), armenski pjesnik (Pinghian, zapadna Armenija, ? 1886Carigrad, 5. VII. 1908). Školovao se u rodnome mjestu te Carigradu. Objavio dvije zbirke pjesama, Duga (Dsiadsan, 1907) i Nove pjesme (Nor dagher, 1907). Istaknuo se izrazito lirskim i muzikalnim stihovima o ljubavi, prirodi, osjećajima i rodnome kraju. Jedan je od najistaknutijih armenskih romantičarskih pjesnika.

Mecarenc, Misak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39713>.