TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Mayer, Branimir

Mayer [ma'jer], Branimir, hrvatski šumarski stručnjak (Zagreb, 4. I. 1938željeznička postaja Malovan, 10. II. 1998). Diplomirao (1962) i doktorirao (1989) na Šumarskome fakultetu u Zagrebu. Od 1964. radio je u Institutu za pedologiju i tehnologiju Poljoprivrednoga fakulteta u Zagrebu, a od 1966. u Šumarskom institutu u Jastrebarskom, u Odjelu za ekologiju; god. 1998. imenovan je znanstvenim savjetnikom. Temeljni je njegov doprinos u pedološkoj karakterizaciji staništa za osnivanje šumskih kultura i izvođenja drugih šumsko-uzgojnih radova s detaljnim pedološkim kartama. Kao suradnik na projektu izradbe Osnovne pedološke karte Republike Hrvatske u mjerilu 1 : 50 000 izradio je 10 listova s tumačima i kartama u autorstvu i 15 listova u koautorstvu. Bio je urednik pedološke karte Istre. Objavio je 70 znanstvenih i stručnih radova, ekspertiza i elaborata.

Citiranje:
Mayer, Branimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39599>.