TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Arnheim, Rudolf

Arnheim [a'rn62672aim], Rudolf, njemačko-američki teoretičar filma i likovnih umjetnosti (Berlin, 15. VII. 1904Ann Arbor, 9. VI. 2007). Izgrađivao se pod utjecajem Gestalt-psihologije. U SAD od 1940-ih, predavao na sveučilištu Harvard. U knjizi Film kao umjetnost (Film als Kunst, 1932; prerađeno izdanje kao Film as Art, 1957), pokušava, proučavajući razlike između filmske slike i zbilje, definirati medijska izražajna sredstva. Autor niza knjiga s područja teorije i psihologije likovnih umjetnosti od kojih je najpoznatija Umjetnost i vizualno opažanje (Art and Visual Perception, 1954, prošireno izdanje 1974).

Citiranje:
Arnheim, Rudolf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3941>.