STRUKE:

Martinović, Marko

Martinović, Marko, hrvatski pomorac (Perast, 15. VII. 1663Perast, 28. IX. 1716). Pripadnik ugledne peraške pomorsko-trgovačke obitelji, koja je u XVIII. st. imala 40 brodova. Senat Mletačke Republike povjerio mu je 1697–98. poduku 17 ruskih boljara (pitomaca cara Petra I. Velikoga) u pomorskoj teoriji i vojnopomorskoj strategiji (u Veneciji i Perastu) te u pomorskoj vještini (po Sredozemnom i Jadranskome moru). Za uspješan rad od Senata je dobio pohvalu i doživotnu mirovinu.

Citiranje:
Martinović, Marko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39193>.