Marlowe, Christopher

ilustracija
MARLOWE, Christopher

Marlowe [mα:'ləu], Christopher, engleski dramatičar i pjesnik (Canterbury, kršten 26. II. 1564Deptford, 30. V. 1593). Sin postolara. Diplomirao 1584. na Cambridgeu stekavši znatnu klasičnu izobrazbu. Od 1587. u Londonu pisao za kazališne družine, pridruživši se krugu pisaca, tzv. sveučilišnih umova (university wits: J. Lyly, R. Greene, G. Peele, Th. Lodge, Th. Kyd, Th. Nashe). Neobuzdane naravi i sklon nasilju, često je zapadao u teškoće; vjeruje se da je povremeno radio i kao tajni vladin agent. U vrijeme kada je 1593. ubijen u tučnjavi u krčmi, bio je pod optužbom zbog heretičkih i ateističkih stajališta. Premda nevelika dramskoga opusa, kojemu redoslijed nastanka nije sa sigurnošću utvrđen, inovacijama u metrici, dramaturgiji i karakterizaciji likova bitno je utjecao na onodobne dramatičare i kazališni repertoar te postao najveći engleski renesansni dramatičar prije Shakespearea. Njegova drama u dva dijela Tamerlan Veliki (Tamburlaine the Great, do 1587., objavljena 1590) pisana dotjeranim i razigranim nerimovanim jampskim pentametrom (blank verse), uspostavila je taj stih kao temeljni stih engleske književnosti. Tamerlanov lik, gotovo metafizički željan političke moći i bogatstva, prvi je od njegovih krajnje individualiziranih, osebujnih, pohlepnih, osamljenih ili odbačenih i razornih likova neumjerenih težnji i nagnuća. U prvoj velikoj engleskoj tragediji bogohulnika, Doktor Faust (Doctor Faustus, oko 1589–92., objavljena 1604) vodilja je težnja za spoznajom, a u Malteškome Židovu (The Jew of Malta, oko 1589–90., objavljena 1633) machiavellistički postupci trgovca Barabe. Povijesna drama Eduard II. (Edward the Second, oko 1591–92., objavljena 1594), o usudu kralja slabića, pomak je prema psihološki istančanijim likovima. Autor je zapažene nezavršene narativne poeme Heroja i Leandar (Hero and Leander, završio ju je G. Chapman, objavljena 1598) i popularne pjesme Živi sa mnom i budi moja ljubav (Come live with me and be my love, objavljena 1599). Prevodio s latinskoga Ovidija i Lukana. U XX. st. obnovilo se zanimanje za Marlowea te isticala neprolazna lirska i kazališna vrijednost njegova djela.

Citiranje:
Marlowe, Christopher. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 31. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39053>.