TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Marić, Ljubica

Marić, Ljubica, srpska skladateljica (Kragujevac, 18. III. 1909Beograd, 17. IX. 2003). Učenica J. Štolcera-Slavenskoga u Beogradu te J. Suka i A. Hábe u Pragu. Profesorica na Muzičkoj akademiji u Beogradu (1945–67), redovita članica Srpske akademije nauka i umetnosti od 1981. Rana djela skladala je atonalitetno, dok su joj poslije nadahnuće bili srednjovjekovna baština (kantata Pesme prostora, 1956) i pravoslavna liturgijska glazba (ciklus Muzika oktoiha, 1958–63).

Citiranje:
Marić, Ljubica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38895>.