TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Malić, Dragica

ilustracija
MALIĆ, Dragica

Malić, Dragica, hrvatska filologinja (Zagreb, 21. VII. 1934). Studij jugoslavistike i rusistike završila 1958. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1986. doktorirala disertacijom Povaljska listina kao jezični spomenik (objavljena 1988). Od 1960. zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Područje njezina znanstv. interesa jezičnopovijesna su istraživanja i povijesna leksikografija, a bavi se i suvremenim hrvatskim jezikom. Monografski je obradila više tekstova hrvatskoga književnoga srednjovjekovlja, ponajprije XIII. i XIV. stoljeća, te predložila nova čitanja i tumačenja (Jezik najstarije hrvatske pjesmarice, 1972; Šibenska molitva, u Raspravama Instituta za jezik, 1973; Žića svetih otaca: hrvatska srednjovjekovna proza, 1997; Na izvorima hrvatskoga jezika, 2002; Najstariji hrvatski latinički spomenici: (do sredine 15. stoljeća), 2004). Izradila je i Nacrt za hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika (2002). Koautorica je Jezičnoga savjetnika s gramatikom (1971) i više izdanja gramatika Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Citiranje:
Malić, Dragica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38408>.