TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ljubač

Ljubač, selo 3 km jugozapadno od Ražanca, odn. 17 km sjeveroistočno od Zadra, 460 st. (2011). Leži na obali Ninsko-ljubačkoga kanala (Ljubački zaljev), odn. Ljubačke vale. Uzgoj vinove loze, masline i dr.; stočarstvo (ovca, koza, svinja, govedo). Turizam. Ponad sela nalaze se ostatci ilirske gradine (Venac), a u njegovoj okolici ilirski grobni humci i grobovi iz ranoga srednjega vijeka. U XIII. st. spominje se utvrda templara (castrum Liubae), ostatci koje su i danas vidljivi na rtu Ljubljani u blizini sela. Na istome mjestu nalaze se i ruševine romaničke crkvice sv. Marije iz XII/XIII. st., dok se južno od sela nalazi srednjovj. crkvica sv. Ivana. U selu je crkva sv. Martina iz XIX. st. – God. 1401. Ljubač je zauzeo L. Aldemarisco, namjesnik kralja Ladislava Napuljskoga. U doba mletačko-osmanskih ratova u XVI. st. bio je jedna od značajnijih mletačkih obrambenih utvrda na ninskome području. Od kraja XVI. st. naseljavan je stanovništvom izbjeglim s područja pod osmanskom vlašću.

Citiranje:
Ljubač. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 7. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37736>.