STRUKE:

Ludvig, Đurđica

Ludvig, Đurđica, hrvatska balerina (Sisak, 9. IV. 1933). Školovala se kod M. Goritz-Pavelić, O. Orlove i M. Froman u Zagrebu, gdje je 1949. angažirana u HNK-u. Lijepim linijama i dramatskom izražajnošću istaknula se već 1953. u Danse macabre (C. Saint-Saëns) u koreografiji N. Lhotke te potom kao Jela (F. Lhotka, Đavo u selu), 1957., u koreografiji Pije i Pina Mlakara, Djevojka (B. Sakač, Simfonija o mrtvom vojniku), 1959., Žena (M. Kelemen, Čovjek pred zrcalom), 1963. i Ona (P. Dešpalj, Varijacije), 1965., u koreografiji S. Kastl i N. Bidjin, Julija (S. S. Prokofjev, Romeo i Julija), 1964., u koreografiji D. Parlića, Giselle (A. Ch. Adam), 1965., u koreografiji Gradimira Hadžislavkovića (prema L. M. Lavrovskome), Wendy (B. Bjelinski, Peter Pan), 1966., u koreografiji N. Lhotke i dr. Kao prva balerina bila je angažirana u Augsburgu (1959–61) i Klagenfurtu (1977–80).

Citiranje:
Ludvig, Đurđica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37405>.