STRUKE:

liburnijske naslage

liburnijske naslage (prema Liburnija, području koje su nastanjivali Liburni), geološke naslage u kojima u stijenskome sastavu znakovit udjel imaju slatkovodni i bočati vapnenci s ugljenom. Prvotno su ustanovljene u sjevernoj Istri, a njihov starosni raspon obuhvaća kraj krede i početak tercijara. Poslije su prepoznate i u geološkoj građi Dalmacije. Liburnijske naslage bogate su fosilnim sadržajem; bečki geolog G. Stache proučavao je foraminifere i gastropode i na temelju tih fosilnih skupina ustanovio liburnijski kat, kojim je obuhvaćeno razdoblje najviše krede i starijega tercijara.

Citiranje:
liburnijske naslage. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36374>.