TRAŽI DALJE:
STRUKE:

libertina

libertina (prema lat. libertas: sloboda), velik srebrni novac Dubrovačke Republike, kovan 1791–95. u vrijednosti od 80 dinarića. Libertina je kopirala talir Marije Terezije sa ženskim poprsjem na aversu, veličine 41,5 mm, mase 28,90 g i finoće 606/1000. Bila je kovana u spekulativne svrhe za plaćanje na području Osmanskoga Carstva i za konkurenciju s talirom Marije Terezije, koji je u Osmanskome Carstvu bio puno u optjecaju.

Citiranje:
libertina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36355>.