TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Lendava

Lendava, rijeka, desni pritok Drave; duga je 38,5 km, porječje obuhvaća 250,3 km². Izvire na sjeveroist. padinama Bilogore, u području Grokanića groba i Lipe. U Dravu se ulijeva kraj zaselka Brestić, 8 km istočno od Pitomače. Bujičava (česte poplave), s velikim oscilacijama u protoku (0,57 do 57 m³/s); radi obrane od poplava izgrađena je 1982. retencija Zidina. Na njezinim obalama leži Špišić Bukovica.

Citiranje:
Lendava. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35987>.