Aranicki, Aleksandar

Aranicki, Aleksandar, hrvatski poduzetnik i kulturni djelatnik (Zagreb, 19. III. 1892Zagreb, 8. VII. 1977). Doktorirao pravo u Zagrebu. Bio je tajnik Saveza trgovaca Hrvatske i Slavonije, Zagrebačke trgovačke komore, Udruge izvoznika Jugoslavije te vlasnik više kinematografa u Zagrebu i Sisku. Kao tajnik Saveza filmskih poduzeća i vlasnika kinematografa te potpredsjednik Međunarodne filmske komore (1930–41) sudjelovao u organiziranju i pravnom reguliranju položaja kinematografije, pokrenuo i uređivao strukovno filmsko glasilo Filmska revija (1927–41). Bavio se prevođenjem i kazališnim dramatizacijama (dramatizacija romana Jaroslava Hašeka Dobri vojak Švejk, libreto za musical Katarina Velika Ive Tijardovića, prijevodi drama Helmuta Gressiekera i Eugenea O’Neilla).

Citiranje:
Aranicki, Aleksandar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3530>.